ГРАЂАНИ У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ: НА ПУТУ КА ФИСКАЛНОЈ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ


СЕКТОРСКЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

У организацији Топличког центра за демократију и људска права и Општине Блаце, у окриву пројекта Грађани у буџетском процесу: На путу ка фискалној транспарентности, који се реализује у оквиру Програма европског партнерства са општинама, одржане су секторске јавне расправе о Буџету Општине Блаце за 2011. годину. Учесници дебата били су проф. др Мирослав Прокопијевић, конултант за унапређење буџетског процеса у Општини Блаце, Небојша Милосављевић, председник Општине Блаце и Наташа Коцић, представница одељења за финансије Општине Блаце.

Секторске јавне расправе су организоване 16. новембра 2010. године, у периоду од 10 15 сати. Одржане су три јавне расправе: о инфрастуктури, економском развоју и друштвеном развоју у 2011. години. Јавне расправе отворене су од стране представника Топличког центра за демократију и људска права Драгана Добрашиновића, који је представио пројектне циљеве и активности и концепт секторских јавних расправа. Свим учесницима подељени су информативни лифлети и формулари за подношење образложених предлога буџетских приоритета за 2011. годину, који се могу доставити председнику Оптштине Блаце.

Јавне расправе протекле су у веома доброј и конструктивној атмосфери, уз активно учешће присутних грађана и представника буџетских корисника. Јавне расправе су биле фокусиране на тему и садржински су биле кохерентне, што је био и један од основних циљева оваквог начина организовања. Присуство надлежних представника локалних власти и стручног консултанта допринело је нивоу мотивисаности учесника и продуктивности разговора.

Сматрамо да је овакав начин организовања јавних расправа показао значајне предности у односу на друге моделе и да отворени дијалог између грађана и представника локалне самоуправе на јасно дефинисане теме доприноси подизању поверења и унапређењу локалне демократије.

Јавним расправама присуствовали су представници Програма европског партерства у општинама, Александра Радетић и Драган Младеновић, као и Петар Василев, представник Швајцарске агенције за развој и сарадњу, једног од донатора програма.


ПРИВРЕДА, БУЏЕТ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВОЈА БЛАЦА

У оквиру пројекта Грађани у буџетском процесу: На путу ка фискалној транспарентности стручни консултант проф. др Мирослав Прокопијевић израдио је документ "Привреда, буџет и перспектива развоја Блаца" који можете преузети овде.

 


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs