ТОПЛИЦА НА ПУТУ КА АКТИВНИМ ОМЛАДИНСКИМ ПОЛИТИКАМА
 

СЕМИНАРИ

Топлички центар за демократију и људска права  је у новембру и децембру у Пролом бањи реализовао три четвородневна семинара за младе и представнике институција којe се баве младима са подручја Топличког округа. Циљеви семинара су били да се полазници ближе упознају са Националном стратегијом за младе и подигну капацитети за њено успешно спровођење.

 Учесници  првог семинара  били су ученици средњих школа из Прокупљa, Блаца, Житорађе и Куршумлије узраста 15 до 19 година. Двадесет учесника  су на четвородневном семинару путем интерактивних предавања обрадили следеће теме: Национална стратегија за младе: оквир за активне омладинске политике; Оснаживање и деловање омладинских удружења: пут ка активним омладинским политикама; Тимски рад и подела улога у тиму; Лидерство; Шта је најважније за друштвено предузетништво; Дефинисање проблема, циљева и циљних група; Промоција омладинских идеја у јавности и канали комуникације; Развијање поруке и обраћање различитим циљним групама; Јавни наступ у електронским медијима: од идеје до атрактивне медијске презентације; Симулација медијског наступа и  Топлица на путу ка активним омладинским политикама: будући кораци.

Учесници другог семинара били су двадесет представника институција које се баве младима из Топличког округа.  Полазници су путем интерактивних предавања обрадили следеће теме: Стварање и процена институционалних претпоставки за примену Националне стратегије за младе; Шта је најважније за успешан рад институција које се баве младима?; Тимски рад и подела улога у тиму; Дефинисање проблема, циљева и циљних група; Анализа потреба младих у Топличком округу; Заинтересоване стране у процесу примене Националне стратегије за младе; Јавно заступање у процесу примене Националне стратегије за младе; Умрежавање институција и организација у процесу примене Националне стратегије за младе.

 Трећи семинар је организован за двадесет полазника усраста од 20 до 30 година. Учесници су путем интерактивних предавања обрадили идентичне теме као и учесници првог семинара.

Предавачи на семинарима  били су Наташа Миљковић, новинарка РТС-а, Милорад Бјелетић, извршни директор Београдске отворене школе, проф. др Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије и Лазар Марићевић из Центра за развој Србије.

 


СЕЛЕКТИРАЊЕ ПРИЈАВЊЕНИХ ЕКИПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈИ ТВ ЕМИСИЈА

Топлички центар за демократију и људска права је  извршио селекцију пријавњених екипа за снимање телевизијских емисија. Пријављене екипе су пред петочланим жиријем  бранили концепт за снимање емисија, затим радили фоно тест и тест опште информисаност.

Чланови жирија су били:  Драгиша Стојановић, главни и одговорни уредник телевизије Мост, Биљана Поповић, новинар телевизије Мост, Драган Огњановић, уредник часописа Ток, Миљана Петровић, новинар и Драган Добрашиновић,  Топлички центар за демократију и људска права.

 На основу припремљеног формулара за бодовање највише поена су освојиле екипе Ин и Сви различити - сви равноправни.  


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs