НА ПУТУ КА ВЛАДАВИНИ ПРАВА: ОСНАЖИВАЊЕ ПРАВОСУЂА У ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

Топлички центар за демократију и људска  права је децембра 2006. - септембар 2007. година  реализоваo  пројекат На путу ка владавини права: оснаживање правосуђа у топличком округу.  У оквиру пројекта реализоване су четири трибине, пет једнодневних семинара објављена је књига Реформа правосуђа и грађанско друштво: На путу ка владавини права. Пројекат је подржан од стране Канадске агенције за Међународни развој.

СЕМИНАРИ

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКОГ ПРАВОСУЂА

Топлички центар за демократију и људска права објавио је књигу Реформа правосуђа и грађанско друштво: На путу ка владавини права. Аутори текстова су мр Весна Петровић (Београдски центар за људска права), Марина Матић (Секретаријат за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа), Драган Тацић и Љубомир Јовановић (Окружни суд у Прокупљу).

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Топлички центар за демoкратију и људска права је у оквиру пројекта На путу ка владавини права: јачање правосуђа у Топличком округу  организовао семинар Право на правично суђење. Предавачи на семинару су били Ивана Младеновић из Топличког центра за демократију и људска права и Љубомир Јовановић, судија  Окружног суда у Прокупљу. Предавачи су  полазницима путем радионица и симулација представили Члан 6. Европске конвенције иа заштиту људских права и основних слобода, са посебним освртом на положај жена и припдника маргинализованих група у поступцима пред правосудним органима.

ПРАВО НА СЛОБОДУ И СИГУРНОСТ

У оквиру пројекта На путу ка владавини права: јачање правосуђа у Топличком округу Топлички центар за демoкратију и људска права је организовао семинар Право на слободу и сигурност. Предавач на семинару је биo Драган Тацић, председник Окружног суда у Прокупљу. Циљ семинара је био да се полазници на практичним примерима упознају са  Чланом 5. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

 ПРАВО НА ЖИВОТ И ФИЗИЧКИ ИНТЕГРИТЕТ

У оквиру пројекта На путу ка владавини права: оснаживање правосуђа у Топличком округу Топлички центар за демoкратију и људска права је организовао семинар Право на живот и физички интегритет. Предавач на семинару је била мр Ружица Жаревац из Београдског центра за људска права.

КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Топлички центар за демoкратију и људска права је у оквиру пројекта На путу ка владавини права: оснаживање правосуђа у Топличком округу организовао семинар Концепт заштите људских права. Учесници семинара били су припадници локалног правосуђа и невладиних организација  из Топличког округа. Циљ семинара је био да се полазници упознају са савременим концептом заштите људских права и степеном заштите људских права код нас и у свету. Предавачи на семинару су били Мр Весна Петровић и Мр Бојан Ђурић из Београдског центра за људска права.
 


ТРИБИНЕ

ЈАВНА ДЕБАТА У ОКРУЖНОМ СУДУ

Топлички центар за демoкратију и људска права је у оквиру пројекта На путу ка владавини права: јачање правосуђа у Топличком округу, организовао завршну јавну дебату у Окружном суду у Прокупљу. Уводничари на дебати су били мр Весна Петровић (Београдски центар за људска права), Марина Матић (Секретаријат за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа), Драган Тацић и Љубомир Јовановић (Окружни суд у Прокупљу).

КАКО ДО НЕЗАВИСНОГ СУДСТВА

Трибином Како до независног судства, Топлички центар за демократију и људска права је наставио реализацију пројекта На путу ка владавини права: оснаживање правосуђа у Топличком округу. Уводничари  на трибини су били др Лепосава Карамарковић, др Зоран Ивошевић и судија Милорад Лапчевић. На трибини, која је била изузетно добро посећена, уводничари су изнели своје виђење тренутног стања у судству и начине како да се унапреди независност судства. 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМУ ПРАВОСУЂА

У оквиру пројекта На путу ка владавини права: оснаживање правосуђа у Топличком округу, Топлички центар за демократију и људска права је организовао трибину Национална стратегија за реформу правосуђа. На трибини су говорили:  Омер Хаџиомеровић, судија Окружног суда у Београду,   Драгана Бољевић, председница Друштва судија Србије  и Љубомир Јовановић, судија Окружног Суда у Прокупљу. 

УСТАВ И ПРАКСА: КУДА ИДЕ НАШЕ ПРАВОСУЂЕ

У оквиру пројекта На путу ка владавини права: оснаживање правосуђа у Топличком округу, Топлички центар за демократију и људска права је организовао трибину Устав и пракса: куда иде наше правосуђе. На трибини су говорили: др Зоран Ивошевић, Слободан Вучетић и Драган Тацић, председник окружног Суда у Прокупљу.

На трибини, која је била веома добро посећена, Слободан Вучетић је грађанима Прокупља и  представницима правосуђа представио новине које доноси нови Устав Србије.
 
Др Зоран Ивошевић је  учесницима трибине представио начине којим ће се вршити избор судија  и новине које нови Устав Србије доноси а тичу се правосуђа.

 


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs