О нама

Топлички центар за демократију и људска права основан је 2000. године у Прокупљу. Организација је настала као одговор на нагомилане друштвене проблеме проистекле из вишедеценијског недостатка политичких и економских слобода.

Мисија Топличког центра за демократију и људска права је: промоција вредности грађанског и демократског друштва базираног на тржишној привреди и владавини права, промоција, заштита и унапређење људских права и унапређење живота у локалним заједницама.   

Активности Топличког центра за демократију и људска права усмерене су на: промоцију демократских вредности, подршку реформским политикама, оснаживање демократских институција, заштиту и унапређење људских права и слобода, подизање нивоа грађанског активизма, подстицање проактивних омладинских политика и подршку локалном економском развоју.

Имајући у виду значај грађанског активизма за изградњу демократског друштва заснованог на највишим етичким принципима и вредностима, Tоплички центар за демократију и људска права је усвојио Етички кодекс.

У досадашњем раду, Топлички центар за демокртију и људска права је самостално и у сарадњи са партнерским невладиним организацијама и институцијама реализовао више од 40 пројеката. Изградња партенрских односа са представницима других сектора формализована је потписивањем Протокола о сарадњи са општинама Прокупље, Куршумлија и Блаце, Регионалном привредном комором Ниш, Окружним судом у Прокупљу и Меморандума о сарадњи са Канцеларијом за придруживање Европској унији Владе Републике Србије. Топлички центар за демократију и људска права има веома добру сарадњу са електронским и штампаним медијима.

 

Досадашње пројектне активности организације биле су усмерене на следеће области:

 

1.  Антикорупција

2. Људска права

3. Изградња капацитета  јавних институција

4. Грађанска партиципација

5. Омладинске политике

6. Грађанско образовање

7. Подршка предузетништву

 

Партнери

Београдска отворена школа (БОШ)
Београдски центар за људска права

Бечејско удружење младих

Државна ревизорска институција
Грађанске иницијативе

Грађанска читаоница Пиргос

Општина Блаце
Општина Житорађа

Општина Куршумлија

Општина Прокупље
Ресурс центар Мајданпек

Тимочки клуб

Транспарентност Србија

Удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије
Управа за јавне набавке

Ужички центар за људска права и демократију

Центар за унапређивање правних студија

Центар за развој непрофитног сектора

Центар за развој Србије


Донатори


Агенција за борбу против корупције

Европска агенција за реконструкцију

Институт за одрживе заједнице (ISC)
Mercy Corps

Фондација за отворено друштво
Међународни центар Oлoф Палме
Мистарство омладине и спорта Републике Србије
Делегације Европске уније у Србији
Mercy Corps

Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE)
EUPROGRES
USAID
Freedom House
Амбасада Краљевине Холандије у Београду
Канадска агенција за међународни развој

The Partnership for Transparency Fund (PTF)

 


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334102; office@topcentar.org.rs