РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА О МЛАДИМА

Топлички центар за демократију и људска права  је у периоду август-новембар 2010. године био ресурс центар за израду Закона о младима за Топлички округ.  Једна од главних активности у овом периоду била је организација Округлог стола о изради Закона о младима.

У припремној фази за одржавање округлог стола, пројектни тим је, у сарадњи са Канцеларијама за младе и представницима циљних група, идентификовао потенцијалне учеснике. У свакој од општина Топличког округа одржан је припремни састанак на којем су, поред представника младих, учествовати и представници локалне самоуправе и институција које су надлежне за решавање питања младих. По окончању ових активности, потенцијалним учесницима и релевантним организацијама и институцијама упућено је обавештења о времену и месту одржавања округлог стола, као и теми и циљу овог јавног скупа.  Када је у питању јавни догађај, млади су путем медија били благовремено обавештени о врсти и месту одржавања скупа.

Округли сто је био одржан у холу Дома културе у Блацу. Округли сто је трајао 3 сата.  Било је присутно 50 учесника, представника младих и институција које се баве младима из општина Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа. Округли сто је протекао у доброј атмосфери. Многи учесниси су били упознати са радним текстом Закона о младима и  имали конструктивне коментаре.


Топлички центар за демократију и људска права је радећи као ресурс центар за младе за Топлички округ остварио следеће резултате: 

Подигнут ниво учешћа младих у друштвеном животу и процесима дефинисања омладинских политика;

Створени предуслови да омладински лидери узраста 15 30 година из општина Прокупље, Блаце, Житорађа и Куршумлија и представници институција које су задужене за бригу о младима дефинишу конкретне предлоге за унапређење  текста нацра Закона о младима;

Подигнут ниво мотивисаности младих Топличког округа за активно укључивање у јавни живот заједнице.

Нацрт закона о младима можете преузети овде.Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs