Зашто надзор
 Циљеви
Циљне групе
 Активности
 
 

ЗАШТО НАДЗОР

Низак ниво транспарентности у области јавних набавки, као и у целокупном систему јавних финансија, један је од највећих проблема у Србији. Према индексу перцепције корупције Transparency International-a, Србија и даље  спада у висококорумпиране државе. Тако се, према овом мерењу, Србија у 2009. години налази на 83. месту на свету (индекс 3,5). Међу земљама у региону, лошије рангирана је само Босна и Херцеговина.

С друге стране, Шведска је, према истом извештају, једна од најуспешнијих земаља света у овој области. У 2009. била је на трећем месту (са индексом 9,2), у 2008  на првом (са највишим индексом 9,3), а 2007. на четвртом са истим индексом.

Проблем корупције у области јавних финансија и јавних набавки јасно је назначен и Извештају о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2008. годину. У извештају који је рађен на ограниченом узорку  и који је обухватио свега 18 републичких  институција, ревизори су утврдили да се више од 2 милијарде динара (у том тренутку око 25 милиона евра) у систему јавних набавки налази у "сивој зони".

Разлози за овакво стање се налазе у одређеним недостацима системског карактера (неадекватан законодавни оквир), недостатку политичке воље да се борба против корупције доследно спроведе, директној опструкцији која долази из различитих центара моћи, недоследности правосудних органа у спровођењу казнених мера приликом процесуирања кривичних дела са елементима корупције, али и неодговарајућем одговору грађанског друштва на корупцијске изазове у области јавних финанисја и јавних набавки.

Овакво стање у области  јавних финансија, а нарочито јавних набавки, угрожава материјалне и моралне перспективе грађана Србије, као и економски и укупан развој земље. Нетранспарентност и висока корупција у овој области најнегативније се одражавају на будућност српског друштва и државе.


interstate removalist


  New Page 18

Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Under the EU funded 'Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue' Project

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs