ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ДОДЕЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

Топлички центар за демократију и људска  права започео је реализацију  пројекта "Грађанско друштво против корупције у додели државне помоћи". Реализација пројекта, који је подржан од Међународног центра Улоф Палме, трајаће од 1. јануара до 31. децембра 2014. године.  

Главне пројектне активности су:

  • Изградња капацитета огранизација грађанског друштва за мониторинг државне помоћи;
     
  • Мониторинг доделе државне помоћи у шест општина и градова у Републици Србији;
     
  • Припрема, штампање и дистрибуција публикације.

 

Семинар "Грађански надзор државне помоћи"

Топлички центар за демократију и људска прва реализовао је завршни семинар Грађански надзор државне помоћи за представнике шест невладиних организација. Семинар је реализован на Тари и периоду од 12 -16. новембра 2014. године. На семинару су  биле обрађене следеће теме:

- Кроз лавиринте државне помоћи: шта јесте а шта није држава помоћ;
- Механизми и примери злоупотреба државне помоћи: дозвољена и прикривена државна помоћ;
- Државна помоћ на локалном нивоу;
- Методологија грађанског надзора државне помоћи;
- Прикупљање и обрада документације о државној помоћи на локалном нивоу;
- Будући кораци у грађанском надзору државне помоћи.

Предавачи на семинару су били: Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије и Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа.

 


 Семинар "Грађански надзор државне помоћи"

У оквиру пројекта Грађанско друштво против корупције у додели државне помоћи, у периоду од 31 јула до 3. августа 2014. године на Мећавнику,  одржан је семинар Грађански надзор државне помоћи. Полазници семинара  били су припадници шест невладиних организација. На семинару су  биле обрађене следеће теме:

- Како до ефикасног грађанског надзора државне помоћи: изазови и очекивања;
-
Државна помоћ привреди у Србији: између добрих законских решења и лоше праксе;

- Механизми злоупотребе државне помоћи;

- Државна помоћ привреди у Србији: отворена питања и препоруке;

- Политика конкуренције у Србији;

- Државна помоћ и заштита конкуренције у Србији;

- Институционални механизми заштите конкуренције и контроле државне помоћи у Србији;

-Технике надзора државне помоћи.

 

 

Предавачи на семинару су били: Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Драган Пенезић, Комисија за заштиту конкуренције и Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа.

 

 

 

Семинар "Грађански надзор државне помоћи"

У оквиру пројекта Грађанско друштво против корупције у додели државне помоћи, у периоду од 8 до 11. маја 2014. године на Мећавнику,  реализован је семинар Грађански надзор државне помоћи. Полазници семинара су били припадници шест невладиних организација. На семинару су  биле обрађене следеће теме:

- Државна помоћ привреди у земљама Европске уније као модел за Србију;
-
Механизми злоупотребе државне помоћи;

- Примери злоупотребе државне помоћи у Србији;

- Државна помоћ привреди у Србији: између добрих законских решења и лоше праксе;

- Успостављање методологије грађанског надзора државне помоћи.

 

Предавачи на семинару су били: Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Саша Радуловић, економиста и Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа.

 

 

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334 102; office@topcentar.org.rs