ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 

Топлички центар за демократију и људска права, у сарадњи са Удружењем тужилаца Србије и Ужичким центром за људска права и демократију реализовао је пројекат "Грађани и правосуђе заједно против корупције"Пројекат је реализован у периоду фебруар 2012-фебруар 2013. године, а финансијски је подржан од стране амбасаде Краљевине Норвешке у Републици Србији.

Циљ пројекта је био да се побољшају институционални механизми за учешће организација грађанског друштва, као и јавног тужилаштва и целог правосудног система у борби против корупције у сектору јавних финансија у Републици Србији. Главне активности на пројекту  биле су: обуке за представнике огранизација грађанског друштва, тужилаштва и судства; Издавање и дистрибуција публикације "Грађани и правосуђе заједно против корупције" и реализација 8 ТВ дебата о корупцији у јавним финасијама.

СЕМИНАР "ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: ПРАВНИ ОКВИР И ИСКУСТВА СРБИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ"

Топлички центар за демократију и људска права је у периоду од 29марта до 1. априла 2012. године на Мећавнику  реализовао семинар Грађани и правосуђе заједно против корупције: правни оквир и искуства Србије у борби против корупције. Полазници семинара били су  активисти невладиних организација ангажованих на пољу сузбијања корупције. 

Предавачи на семинару   били су  Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Горан Илић Републичко јавно тужилаштво, Немања Ненадић, Транспарентност Србија,  Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа и Миодраг Милосављевић, Фондација за отворено друштво. 

Полазници семинара су кроз интерактивна предавања обрадили следеће теме: Систем јавних финансија Републике Србије: изложеност корупцији, Правосудни систем у борби против корупције у систему јавних финансија, Ефекти поступања тужилаштава у предметима са елементима корупције, Антикорупцијско законодавство и правосудна антикорупцијска пракса, Интегритет и капацитети тужилаштва за ефикасну борбу против корупције у систему јавних финансија, Грађански надзор правосудних институција: претпоставке и ризици, Грађански надзор поступања тужилаштава у предметима са елементима корупције: успостављање методологије мониторинга, Од успостављене методологије до ефикасних техника мониторинга: прикупљање, селектирање и обрада података.
 СЕМИНАР "НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ И СТАНДАРДИ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА"

Топлички центар за демократију и људска права је у периоду од 26.  до 29. априла 2012. године на Мећавнику  реализовао семинар Најбоље праксе и стандарди у борби против корупције у систему јавних финансија. Полазници семинара били су  активисти невладиних организација ангажованих на пољу сузбијања корупције. 

Предавачи на семинару   били су  Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Горан Илић Републичко јавно тужилаштво, Немања Ненадић, Транспарентност Србија,  Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа и Миодраг Милосављевић, Фондација за отворено друштво. 

Полазници семинара су кроз интерактивна предавања обрадили следеће теме: Искуства демократских друштава у борби против корупције у систему јавних финансија: унутрашња системска решења; Стандарди и најбоље праксе за сузбијање корупције у систему јавних финансија: мере и ризици; Правосудни систем у борби против корупције у систему јавних финансија: ЕУ стандарди и искуства окружења; Законодавни оквир за сузбијање корупције у систему јавних финансија: упоредна искуства; Грађански надзор поступања тужилаштва у предметима са елементима корупције: најуспешније примењене методологије; Примена успостављање технике надзора у пракси: ограничења и ризици.ПУБЛИКАЦИЈА "ГРАЂАНИ И ПРАВОСУЂЕ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ"

У Медија центру у Београду одржан је Округли сто "Грађани и правосуђе заједно против корупције", на коме је представљена истоимена публикација. 

На бази обављеног истраживања и утврђених налаза, Топлички центар за демократију и људска права, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и Ужички центар за људска права и демократију, уз подршку експертске групе, уобличили су препоруке за које сматрају да могу допринети унапређењу тужилачке праксе и подизању нивоа ефикасности и одговорности у процесуирању носилаца коруптивних активности.

На Округлом столу говорили су: Марина Матић, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Горан Илић, Републичко јавно тужилаштво, Ненад Маринковић, Основно јавно тужилаштво Ваљево и Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права.

Публикацију можете преузети овде.


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs