ГРАЂАНИ У ЛОКАЛНОМ БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ: ЗА ВИШЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ


СЕ
МИНАР  ГРАЂАНИ У ЛОКАЛНОМ БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ

Топлички центар за демократију и људска права је у пероду од 8. до 10. јула 2011. године у Пролом Бањи организовао семинар "Грађани у локалном буџетском процесу: за више транспарентности и одговорности". Полазници семнира били су представници невладиних организација и локалиних самоуправа из општина Прокупље, Пирот, Бечеј, Мајданпек, Ваљево и Ужице. Циљ семинара је био да се подигну капацитети полазника за активно учешће у локалном буџетском процесу и оспособљавање за анализу локалних буџета и надзор буџетске потрошње.

Полазници семинара су кроз интерактивна предавања обрадили следеће теме: Грађани у буџетском процесу; Од дефинисања буџетских приоритета до надзора јавне потрошње; Анализа структуре локалних буџета: приходна и расходна страна локалних буџета; Грађанска партиципација: европски стандарди и локална искуства; Законски оквир за грађанску партиципацију у формулисању локалних политика; Грађанска контрола буџетског процеса; Смернице и препоруке за будуће активности на пројекту.

Предавачи на семинару су били: Проф. др Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије; Проф. др Снежана Ђорђевић, Факултет политичких наука и Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права.


Преузмите лифлет Грађани у локалном буџетском процесу

 


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs