ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И МЕДИЈИ  ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ: ОСНАЖИВАЊЕ ПРИПАДНИКА ПРОФЕСИОНАЛНИХ И НОВИНАРСКИХ УДРУЖЕЊА ЗА ДЕЛОТВОРНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ АКТИВИЗАМ
 

Топлички центар за демократију и људска права у сарадњи са Ужичким центром за људска права и демократију и Бечејским удружењем младих, уз подршку Агенције за борбу против корупције,   реализовао је пројекат "Грађанско друштво и медији заједно против корупције: оснаживање припадника професионалних и новинарских удружења за делотворни антикорупцијски активизам". Пројекат је реализован у периоду април-децембар 2012. године.

Зашто пројекат?

Корупција у области јавних финансија у Србији представља озбиљан и широко распрострањен друштвени проблем. На то указују резултати истраживања ставова грађана, анализе домаћих и међународних организација које се баве корупцијом, извештаји независних државних институција (Савет за борбу против корупције, Државна ревизорска институција...) приоритети свих постпетооктобарских влада, програми политичких странака. И поред тога што размере корупције није могуће прецизно утврдити, истраживања спроведана у последњих неколико година показују да грађани Србије корупцију сматрају једним од највећих проблема у друштву (уз сиромаштво, незапосленост и општи криминал).

Корупција је у
зрокована чиниоцима политичке, правне, институционалне и социјалне природе. Корупција нагриза не само економску већ и моралну супстанцу друштва. Последице корупције тешко погађају интересе грађана, разарају демократски политички систем и нарушавају темељне друштвене вредности. Широко распрострањена, корупција угрожава тржишну економију, утиче на смањење друштвеног производа, обесхрабрује потенцијалне инвеститоре и директно продукује пораст сиромаштва грађана. Корупција је одговорна и за угрожавање демократских принципа, повећавање трошкова функционисања државе, раст неповерења у институције, растућу апатију грађана.

Упркос томе што су ратификоване и усвојене неке од најзначајнијих међународних конвенција, донети важни антикорупцијски закони (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о Агенцији за борбу против корупције, Закон о јавним набавкама, Закон о финансирању политичких активности) и усвојена Национална стратегија за борбу против корупције (у току је рад на изради нове) и Акциони план за њено спровођење, не само да нема значајних резултата у њеном сузбијању, већ према свим релевантим истраживањима размера и перцепција корупције расту.

Разлози за овакво стање долазе, пре свега, из недостатка политичке воље да се корупција сузбије, директној опструкцији која долази из највиших центара политичке моћи, прећутном одбијању правосудних органа да процесуирају кривична дела са елементима корупције, али и недовољним капацитетима грађанског друштва и медија за снажан и убедљив одговор на корупцијске изазове.

Да би одговор друштва на корупцију и њене протагонисте био делотворан и ефикасан, неопходни су знање, интегритет, кредибилитет и умреженост најважнијих друштвених актера. Поред класичних антикорупцијских организациија грађанског друштва, које делују самостално или су окупљене у коалицијама, најзначанији друштвени антикоруцпијски чиниоци морали би бити професионална антикорупцијска удружења и медији.

Специфични пројектни циљеви су:

  • Подизање капацитета припадника професионалних удружења и новинара за борбу против корупције и за анализу и мониторинг јавних финансија на националном и локалном нивоу

  • Подизање нивоа сарадње професионалних удружења и медија у борби против корупције и сузбијању злоупотреба у систему јавних финансија,

  • Подизање нивоа видљивости грађанских антикорупцијских активности и иницијатива.

Пројектне активности су:

  • Семинари за припаднике професионалних удружења и медија,

  • Формулисање препорука за унапређење улоге и интегритета професионалних удружења и медија у борби против корупције,

  • Штампање и дистрибуција публикације која ће садржати антикорупцијске препоруке и пратеће текстове.
     

СЕМИНАР ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И МЕДИЈИ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Топлички центар за демократију и људска права  реализовао је два семинара Грађанско друштво и медији заједно против корупције. Први семинар је реализован  је на Мећавнику од 5. до 8. јула 2012. године. Полазници семинара  били су новинари и  активисти невладиних организација ангажованих на пољу борбе против корупције.

Други семинар је реализован на Тари од 2. до 4. новембра 2012. године. Учесници другог семинара су били новинари и представници  струковних удружења грађана.

Полазници семинара су кроз интерактивна предавања обрадили следеће теме: Корупција у Србији:  јавне финансије против јавног интереса, Економска и социјална цена корупције, Механизми анткорупцијског деловања удружења и медија, Како до делотворне и снажне антикорупцијске заједнице, Системске мере за сузбијање корупције у систему јавних финансија, Независни грађански мониторинг политика и пракси у области јавних финансија, Интегритет и професионализам антикорупцијских актера, Развијање поруке и њено представљање јавности.

Предавачи на семинару су били:  Наташа Миљковић, РТС,  Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студије, Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа и Немања Ненадић, Транспарентност Србија.

Након два одржана семинара формулисане су препоруке које су објављене у публикацији која је саставни део овог пројекта.
 


ПУБЛИКАЦИЈА
ГРАЂАНСКО ДРУШТВО И МЕДИЈИ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У Медија центру у Београду одржан је Округли сто "Грађанско друштво и медији заједно против корупције", на којем јe представљена истоимена публикација.

 

Текстови који су објављени у публикацији део су трагања за одговорима на нека од отворених питања везаних за најбоље начине и механизме укључивања грађанског друштва у борбу за сузбијање корупције и превладавање њених последица. Они су, такође, и позив на осмишљавање предлога и јавно сучељавање ставова о путевима опоравка грађанског друштва и подизању његовог угледа у јавности кроз делотворно учешће у најважнијим друштвеним пословима.

 

На Округлом столу говорили су: Златко Минић, Агенција за борбу против корупције, Јовица Кртинић, новинар, Милорад Бјелетић, Београдска отворена школа и Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права.

Публикацију можете преузети овде.


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs