ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ: ПРАВО ГРАЂАНА ДА ОДЛУЧУЈУ О ЕВРОПСКОЈ БУДУЋНОСТИ

 

ОКРУГЛИ СТО "ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ: ПРАВО ГРАЂАНА ДА ОДЛУЧУЈУ О БУДУЋНОСТИ".

На почетку Округлог стола одржаног у среду, 11. марта 2009. године, представљена је књига са истоименим називом, чији су аутори проф. др Мирослав Прокопијевић, проф. др Снежана Ђорђевић и Немања Ненадић.

Учесници Округлог стола су се сложили да држава треба да унапреди законску регулативу и изменом Закона о буџетском систему или Закона о локалној самоуправи обавеже јединице локалне самоуправе на одржавање јавних расправа у периоду припреме и предлагања буџета. Учесници су нагласили да су јавне расправе о локалном буџету неопходне због подизања учешћа грађана у дефинисању локалних политика, повећања видљивости буџетског процеса и успостављања поверења између грађана и локалних власти.

Округли сто део је пројекта "Јавне расправе о општинском буџету: Право грађана да одлучују о европској будућности" који је подржан од Института за одрживе заједнице (ИСЦ).JAВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ: ПУТ ДО РАЗВИЈЕНЕ ОПШТИНЕ

Топлички центар за демократију и људска права је током октобра, новембра и децембра одржао серију Округлих столова под називом Јавне расправе о општинском буџету: пут до развијене општине.  Циљеви Округлих столова су били да се промовише идеја о обавезности оржавања јавних расправа о општинском буџету пре његовог усвајања и да се прикупе информације и аргументи од стране представника институција и грађана.

Округли столови су реализовани у општинама Прокупље, Мајданпек, Лозница, Пирот, Књажевац, Краљево, Ужице и у граду Новом Саду.  На Округлим столовима су учествовали  представници локалних самоуправа, бизнис сектора, невладиних организација, медија, школа, јавних предузећа, јавних установа, месних заједница и грађани наведених општина. 

Као најважније агрументе за одржавање јавних расправа о општинском буџету учесници Округлих столова су навели: боље дефинисање приоритетних циљева локалне заједнице, допринос изградњи поверења између грађана и власти, допринос подизању нивоа интересовања јавности за рад локалне самоуправе и допринос бољој контроли трошења буџетских средстава.САСТАНЦИ ТИМА ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ

Први састанка тима за јавно заговарање одржан је 16. и 17. маја 2008. године. На састанку су дефинисане активности за предстојећи период реализације пројекта.

Други састанак тима за јавно заговарање одржан је је 5. и 6. семптембра 2008. године. На састанку су чланови тима усагласили распоред одржавања округлих столова и разматрали који закон је најприкладнији за уношење члана о обавезности одржавања јавних расправа о буџету.

Тим за јавно заговарање је 9. и 10. децембра 2008. године одржао трећи састанак на коме су дефинисали два предлога члана закона о обавезности одржавања јавних расправа пре усвајања општинског буџета.

   

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs