О пројекту
 Приче
 

Јавно о јавним финансијама: заједно против корупције у јавним набавкама
 

Мониторинг јавних набавки у три републичке институције и три јединице локалне самоуправе са југа Србије, који је основа за израду и објављивање истраживачких прича о злоупотребама и корупцији у јавним набавкама, базична је пројектна активност. Мониторинг се одвија у једном министарству, једном републичком јавном предузећу, једној републичкој агенцији и три јединице локалне самоуправе. Мониторингом јавних набавки обухваћен је период 01. јануар 2013 – 31. децембар 2014. године.

Мониторингом јавних набавки у шест изабраних институција, које се разликују по својим надлежностима, позицији у систему власти, нивоу власти којем припадају, добија се јасан упоредни преглед начина на који се планирају, спроводе, реализују и контролишу јавне набавке спроведене од стране различитих и разнородних институција.

Документација ће бити прибављена коришћењем могућности које произилазе из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који свим заинтересованим субјектима омогућава да дођу у посед свих информација које су настале у раду и у вези са радом свих органа јавне власти.

Све информације о злоупотребама и корупцији биће обрађене од стране ужег пројектног и новинарског тима и представљене јавности и надлежним институцијама. Истраживачке приче биће објављене на сајту Коалиције за надзор јавних финансија, порталу Јужне вести и свим централним медијима. О уоченим злоупотребама и случајевима корупције биће, осим јавности, обавештене и надлежне државне институције.

Општи циљ пројекта
 

Информисање јавности о начинима управљања јавним ресурсима и трошењу јавних средстава, указивање на примере и последице нетранспарентног и незаконитог трошења јавних средстава и подизање свести јавности о значају грађанског надзора над потрошњом јавних средстава.


Посебни циљеви пројекта
 

 • Оснаживање новинара за професионално и квалификаовано истраживање противзаконитости, злоупотреба и корупције у поступцима јавних набавки коришћењем методологије грађанског надзора;
   
 • Подизање нивоа сарадње организација грађанског друштва и медија;
   
 • Сензибилисање стручне и шире јавности за одговарајуће, критичке и продуктивне реакције на сазнања о злоупотребама и корупцији у јавнм набавкама и јавним финансијама;
   
 • Реговање надлежних државних институција на представљене случајеве злоупотреба и корупције у складу са законским овлашћењима и у функцији заштите јавног интереса.
   
Активности
 

 • Избор шест инститција у којима ће бити вршен мониторинг јавних набавки;
   
 • Прикупљање, селектирање и обрада информација од стране пројектног и новинарског тима;
   
 • Анализа прикупљених информација;
   
 • Израда истраживачких прича;
   
 • Објављивање истраживачких прича и њихово представљање јавности и институцијама.
   


 


Пројекат је реализован уз финансијску подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP)


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334 102; office@topcentar.org.rs