ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ КРОЗ МЕЂУСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО
 

Топлички центар за демократију и људска права је у периоду децембра 2006. године - септембар 2007. године реализовао  пројекат Подршка локалном економском развоју кроз међусекторско партнерство. Главни циљеви пројекта били су подршка развоју предузетништва у Прокупљу и презентација Општине Прокуље као атрактивне локације инвеститорима. У оквиру пројекта реализоване су следеће активности:

Формирање Центра за подршку предузетништву,
који пружа консултантске услуге предузетницима и потенцијалним предузетницима у областима правног и  финансијског оквира пословања и управљања људским ресурсима

Креирање и дистрибуирање материјала који промовишу
предузетништво. У току реализације пројекта одштампани су и дистрибуирани следећи промотивни матерјали:  Публикација
Учини живот бољим  која  промовише  Прокупља као атрактивну локацију за инвеститоре, брошура Подршка предузетничкој иницијативи намењена предузетницима и потенцијалним предузетницима са простора Прокупља и Топличког округа, која читаоце упознаје са најважнијим елементима савременог концепта пословања и лифлет Центар за подршку предузетништву који садржи инфомрације о врстама услуга које пружа Центар, уз контактне информације за заинтересоване.

Организовање два петодневна семинара, за предузетнике и потенцијлне предузетника из Топличког округа.

Реализоване активности први су суштински искорак невладиног према пословном сектору у Топличком округу. Ток реализације пројектних активности показао је да постоји значајно интересовање представника пословног сектора за услуге које нуди и испоручује невладин сектор.  Реализацијом пројеткних активности свим заинтересованим странама теоријски и практично су приближене позитивне стране успостављања динамичне међускторске сарадње и направљен први корак ка стварању предуслова за одрживи развој организација грађанског друштва у Прокупљу и Топличком округу.

Пројекат су финансијски подржали Фонд за отворено друштво и Mercy Corps.

 

 


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs