ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

О пројекту

Топлички центар за демократију и људска права и Ужички центар за људска права и демократију, уз подршку Фондације за отворено друштво, започели су реализацију пројекта "Грађански надзор приватизације медија у Србији".
 

Приватизација медија (прецизније: излазак државе из власништва у медијима) је камен спотицања од самог почетка медијских реформи у Србији после 2000. године. Тај процес транзиције власништва и припадајућих права у средствима информисања, са државе (на разним нивоима и појавним облицима од Владе, преко локалних самоуправа, до јавних предузећа) на комерцијалне али и непрофитне, у сваком случају од државе независне субјекте суштински је важан за развој наше земље не само због усклађивања са ЕУ, него првенствено ради спречавања директног утицаја извршне власти на јавно информисање грађана.
 

Прелазна решења у протеклих неколико година, најчешће тендери и конкурси за јавно информисање на локалу, показали су се као један од генератора корупције: било да су успели са за медије понижавајућим захтевима о дневном праћењу активности градоначелника и сл, или су доследно рушени иницијативом организација грађанског друштва и независних медија, уз разне субвенције локалних власти подобним медијима и међусобне уговоре о пословној сарадњи, учвршћивали су све ширу перцепцију медија у Србији не више као жртве корупције, него као једног од пуноправних учесника у томе. Следствено, поверење грађана у медије наставило је да забрињавајуће опада.
 

После дугог затезања и под нескривеним условљавањем ЕУ, нови сет медијских закона у Србији усвојен је августа 2014. и за наредну годину орочио завршетак приватизације медија и почетак пројектног финансирања јавног информисања два лица исте медаље. Уз очекиване опструкције, продужавање рокова и сл. то је ипак кључна нова прилика за овај велики реформски корак.
 

Циљеви пројекта

  • Успостављање ефикасног система грађанског надзора процеса приватизације медија у Републици Србији;
  • Спречавање злоупотреба у процесу приватизације медија у Републици Србији активирањем институционалних механизама заштите законитости и јавног интереса;
  • Подизање степена интересовања стручне и опште јавности за процес приватизације медија у Републици Србији.

Активности

  • Мапирање кључних актера у процесу приватизације медија
  • Надзор процеса приватизације медија
  • Промотивне активности представљање резултата истраживања приватизације медија
     

Медији у поступку приватизације

Подаци о медијима у поступку приватизације - Јавни позив Агенције за приватизацију од 15.08. и 03.10.2014. године

 

Списак заинтересованих за куповину медија

Списак правних и физичких лица која су на јавни позив Агенције за приватизацију доставила писма о заинтересованости за куповину државних медија

 

Правни оквир

Закон о јавном информисању и медијима, "Сл. гласник РС", бр. 83/2014

Закон о електронским медијима, "Сл. гласник РС", бр. 83/2014

Закон о јавним медијским сервисима, "Сл. гласник РС", бр. 83/2014


Корисни линкови

Агенција за приватизацију
 
Агенција за привредне регистре


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs