ПУТ ДО ТРАНСПАРЕНТНИХ ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА

Топлички центар за демократију и људска права је у периоду од јануара  2008. до децембра 2008. године рализовао пројекат Пут до транспарентних локалних буџета.  Главне пројектне активности биле су усмерене на ефикасно надгледање усвајања и реализације општинског буџета и на повећање учешће грађана у буџетском процесу.
      
У току реализације пројекта реализоване су следеће активности:

- Праћење усвајања и ребаланса буџета општине Прокупље за 2008. годину;

- Анализа буџета општине Прокупље за 2008. годину;

- Састанци са представницима локалне самоуправе;

- Прикупљање и анализа извештаја локалних јавних предузећа за 2007. годину;

- Прикупљање и анализа финансијских планова и планова рада за 2008. годину;

- Мониторинг локалних избора у априлу и мају 2008. године;

- Дистрибуција и анализа упитника за одборнике СО Прокупље;

- Промоција пројекта у јавности.

Реализоване пројектне активности су показале да постоји велико интересовање грађана и локалне самоуправе за фискалну транспарентности и да се на том пољу мора дугорочно радити.
Грађанима су нарочито заинтересовани за информације које смо добавили радећи мониторинг јавних набавки и анализу функционисања локалних јавних предузећа јер су то сегменти у којима се троши значајан део буџетских средстава и постоји изразито велики простор за корупцију.

 

Буџет општине
Прокупље за 2008.

Финансијски план за 2007. год.

Анализа буџета општине Прокупље

Анализа упитника за одборнике

 

 


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs