РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ

ОМЛАДИНСКИ ПАРЛАМЕНТИ СА ПОЗНАТИМА

Топлички центар за демократију и људска права  организовао је  пет предвиђених Омладинских парламената у оквиру процеса израде Националне стратегије за младе. Са младима Прокупља, Мерошине, Житорађе, Дољевца и Бруса,  у школама, на трговима и популарним градским кафићима, о проблемима са којима се сусрећу, начину на који виде излаз из постојећег стања и положају младих у будућности, разговарали  су Наташа Миљковић, Зоран Ћирић, Марина Матић, Бора Ђорђевић и Зоран Маринковић.

Омладинским парламентима присуствовало је велики број младих, који су активно учествовали у разговору и изнели своје ставове о важним питањима са којима су суочени. Гости су, одговарајући на питања учесника, нагласила да је за унапређење положаја младих у друштву потребна истрајност и измењен приступ централних власти који подразумева реалније сагледавање потреба и приоритета младих.

Омладински парламенти показали су да постоји велико интересовање младих за питања која се тичу њиховог статуса и њихове будућности. Присуство познатих јавних личности снажно је мотивисало младе учеснике да узму активно учешће у разговору и изнесу своје ставови о важним друштвеним питањима.

О току и садржају Омладинских парламената шира јавност је информисана кроз прилоге локалних електронских медија. Присуство познатих јавних личности додатно је допринело широј промоцији идеје омладинског активизма и Националне стратегије за младе.

Омладински парламенти организовани су у оквиру процеса израде Националне Стратегије за младе, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије.


ОКРУГЛИ СТОЛОВИ ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ

Топлички центар за демократију и људска права је у периоду од 12. до 21. новембра 2007. године, у оквиру процеса израде Националне Стратегије за младе, организовао Округле столове  у Брусу, Житорађи, Прокупљу, Дољевцу и Мерошини. Округлим столовима присуствовали су представници основних и средњих школа, ђачких парламената,  спортских клубова, удружења грађана, подмладака политичких партија, Центара за социјални рад, установа културе, локалних самоуправа, медија...

Сви учесници Округлих столова показали су велико интересовање за израду Националне стратегије за младе и сложили су се да је израда  овог документа  полазна основа за бољи живот младих. 

Ученици Округлих столова су изнели своје виђење проблема  младих  и предложили могућа решења. Као највеће проблеме млади су препознали: застарели систем образовања, неквалитетно испуњавање слободног времена, недовољна афирмација младих у локалној заједници, недостатак спотрских објеката, недостатак културних садржаја, недостатак инфраструктуре, присуство наркоманије и алкохолизма. 

Учесници Округлих столова изнели су низ конкретних предлога за превазилажење проблема и сугерисали да је за побољшање положаја младих у друштву неопходно веће ангажовање државе и локалне самоуправе и  подизање нивоа кординације институција које воде бригу о младима.

Присутни учесници су исказали велику спремност да се ангажују на активностима које би допринели  бољем животу младих.
 Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs