РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ПРОГРАМУ “У ВАШЕМ ФОКУСУ”

Независно удружене новинара Србије, на основу предлога трочлане независне комисија, донело је решење о расподели средстава у оквиру програма подршке локаним штампаним и онлајн медијима “У вашем фокусу”. Решењем је предвиђено да се финансира реализација десет медијских пројеката са укупно 40.000 евра, у динарској противредности. 

НУНС овај програм реализује у у сарадњи са партнерским организацијама – Пословним удружењем Локал прес и Топличким центром за демократију и људска права.  

На конкурс који је трајао од 06. маја до 1. јуна 2016. пријављено је 45 пројеката медија из разних крајева Србије, а вредност укупно тражених средстава је 195.349.7 евра. 

Програм подршке је део пројекта “У фокусу” који финансира Делегација Европске уније у Србији. 

Општи циљ Програма је допринос подизању свести грађана о важности владавине права и основних људских права. 

Специфични циљ Програма је подршка квалитетној медијској продукцији у области владавине права, посебно у извештавању из области јавних финансија и основних људских права с фокусом на радно право. 

Решење о расподели средстава у оквиру програма подршке “У вашем фокусу” објављује се на сајту НУНС–а www.nuns.rs и сајтовима Пословног удружења Локал прес www.localpress.org.rs  и Топличког центра за демократију и људска права www.topcentar.org.rs

Решење о расподели средстава у оквиру програма подршке “У вашем фокусу” можете погледати у прилогу.

Решење о расподели средстава у оквиру програма подршке “У вашем фокусу”

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТА

НУНС, Локал прес и Топлички центар за демократију и људска права објављују јавни позив за подношење предлога пројеката локалних штампаних и онлајн медија у оквиру Програма подршке „У вашем фокусу“. Општи циљ Програма је допринос подизању свести грађана о важности владавине права и основних људских права.
 

Специфичнии циљ Програма је подршка квалитетној медијској продукцији у области владавине права, посебно у извештавању из области јавних финансија и основних људских права с фокусом на радно право. Проблеми као што су транспарентност јавних финансија, присуство корупције и, у вези са тим, кршење радних и других људских права те њихове далекосежне последице на квалитет животног стандарда и здравље целокупног српског друштва недовољно су присутни у нашим медијима. Недостатак ове врсте информација у новинарским прилозима у медијском простору из дана у дан све више слаби демократски капацитет српског друштва.
 

Имајући ове чињенице у виду НУНС је у сарадњи са организацијама ПУ Локал прес и Топлички центар за демократију и људска права предвидео овај Програм подршке локалним штампаним и онлајн медијима кроз доделу малих грантова. 
 

У оквиру Програма подршке „У вашем фокусу“ током имплементације одобрених пројеката, медији ће имати обезбеђену подршку консултанта - стручњака која ће допринети производњи квалитетних новинарских прилога у оквиру тема одређених овим Програмом. Поред овога медији ће имати прилику да ојачају своје капацитете када је у питању управљање пројектним циклусом у циљу будуће одрживости медија.
 

Добитници финансијске подршке у оквиру овог Програма имаће на располагању правне савете из области медијског права. Правни савети ће бити доступни новинарима и уредницима који имају дилеме у вези са постојећим ризицима и правним последицама које текстови на којима раде могу произвести. Обезбеђени правни савети не подразумевају правну анализа произведених текстова и ткз. fact-checking.
 

Горе наведно ће дугорочно ојачати капацитете медија за производњу истраживачких прича и олакшати умрежавање са стручним организацијама цивилног друштва.
 

Поред тога што ће теме од јавног интереса бити заступљеније у јавности, истраживачки прилози ће би требало да повећају, односно, поврате поверење читалаца у медије јер ће оваквим радом показати спремност да говоре у име грађана упркос спољним притисцима.
 

Више о условима конкурса можете наћи у документу јавни позив. 
 

Јавни позив

Образац за предлог пројекта

Анекс 1 - образац буџета

У ФОКУСУ

У августу 2014. године Скупштина Републике Србије усвојила је сет нових медијских закона чија је имплементација требало да унапреди услове за развој медијских слобода у нашем друштву. Правни оквир је знатно унапређен, међутим садржај који медији нуде грађанима показује да слобода информисања ипак није достигла ниво који је задовољавајућ за демократски уређено друштво којем Србија као земља кандидат за приступање Европској унији тежи. Проблеми као што су транспарентност јавних финансија, присуство корупције и, у вези са тим, кршење радних и других људских права те њихове далекосежне последице на квалитет животног стандарда и здравље целокупног српског друштва недовољно присутно у нашим медијима. Недостатак ове врсте информација у новинарским прилозима у медијском простору из дана у дан све више слаби демократски капацитет српског друштва.

Имајући ове чињенице у виду НУНС је у сарадњи са организацијама Асоцијација локалних независних медија Локал прес и Топлички центар за демократију и људска права развио пројекат У фокусу.

Циљ пројекта је да доприносе унапређењу капацитета и локалних новинара и медија за производњу истраживачких прича уз сарадњу и подршку стручњака и невладиних организација из области транспарентности јавног финансирања и заштите људских права, с посебним фокусом на радна права. Током трајања пројекта најмање 30  новинара из локалних медија ће похађати тренинге с фокусом на истраживачко новинарство, док ће осам локалних медија на конкурсу добити средства за производњу медијских садржаја у интересу јавности.

Током 15 месеци трајања пројекта биће спроведене следеће активности:

Обука новинара

Јачање капацитета локалних новинара укључује организацију два сета тренинга за 30 новинара у области истраживачког новинарства у контексту приоритетних питања: транспарентност јавних финансија, одговорност јавних функционера и људска права са посебним освртом на радна и сродна права.

Општи циљ обуке је подизање нивоа знања новинара о механизмима корупције у области јавних финансија и унапређење истраживачких вештина, што ће у комбинацији са методологијом прац́ења и анализе кључних политика и пракси које користе ОЦД понудити алате за шири аналитички приступ када је реч о корупцији на високом нивоу и са друге стране систематском урушавању радног права.

Јачање капацитета локалних медија

У оквиру пројекта НУНС, Локал Прес и Топлички центар спровешће конкурс за локалне штампане и онлајн медије са фокусом на производњу медијских садржаја од јавног интереса у вези са јавним финансијама и људским правима. 

Пројекат предвиђа подршку за најмање осам локалних штампаних и онлајн медија који ће произвести најмање 24 истраживачке приче и то уз подршку стучњака и невладиних организација које поседују експертизу из области које ће бити дефинисане конкурсом.

Сваки медиј који добије подршку кроз пројекат У фокусу  ће, поред стручне подршке која ће бити обезбеђена за производњу квалитетних новинарских прилога, имати прилику да ојача и своје капацитете када је у питању управљање пројектним циклусом у циљу будуће одрживости медија. 

Све ово дугорочно ће додатно ојачати капацитете медија за производњу истраживачких прича и олакшати умрежавање са стручним организацијама цивилног друштва.

Поред тога што ће теме од јавног интереса бити заступљеније у јавности, истраживачки прилози ће би требало да повећају, односно, поврате поверење читалаца у медије јер ће оваквим радом показати спремност да говоре у име грађана упркос спољним притисцима.

Промоција произведених медијских садржаја

Поред промоције произведених медијских садржаја које ће спровести медији – учесници конкурса, сви прилози произведени у оквиру пројекта биће промовисани онлајн, а шест најбољих прилога биће објављени у националним медијима.

Најбољи текстови биће пренети и у НУНС – овој публикацији Специјализовани Досије који традиционално излази у оквиру дневног листа Данас. 

 

 
Пројекат У фокусу (In Focus) финансира Европска унија у оквиру Медијског програма 2014. Садржај овог текста и ставови изнети у њему су искључива одговорност НУНС - а, ТЦ и ЛП и не одражава мишљења и ставове Европске уније.

 

Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 334 102; office@topcentar.org.rs