О пројекту
  Циљне групе
  Активности
 
 

О пројекту
 

Корупција и неефикасна институционална борба против ње једна је од главних препрека друштвеног развоја и успостављања праксе владавине права и тржишних слобода. Према Извештају ЕУ о напретку за 2012. годину, Србија је остварила мали помак у борби против корупције и једна је од најкорумпиранијих земаља у региону. Transparency International наводи да Србија спада међу земље које имају велике проблеме са корупцијом и заузима 80. место од 176 рангираних земаља. Србија је оцењена са 39 поена од 100 могућих.

Корупција у јавним финансијама угрожава све сегменте друштва. Она директно утиче на стварање монопола и смањење конкуренције. Корупција и неефикасна институционална борба против ње, једна је од главних препрека у европским интеграцијама. Једно од најважнијих и најтежих питања у преговорима о приступању ЕУ, коме је посвећено Поглавље 8, односи се управо на сузбијање организовања картела који нарушавају конкуренцију и контролу државне помоћи. У складу са чланом 73. Споразума о стабилизацији и придруживању (Конкуренција и остале економске одредбе) Србија је у обавези да примењује критеријуме који проистичу из правила која регулишу конкуренцију на тржишту ЕУ.

Према члану 232. Кривичног законика Републике Србије (Злоупотреба монополистичког положаја) одговорно лице у предузећу или у другом субјекту привредног пословања које има својство правног лица или предузетник, који злоупотребом монополистичког или доминантног положаја на тржишту или закључивањем монополистичког споразума изазове поремећај на тржишту казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. Ниједан случај ове врсте до сада није процесуиран.

Комисија за заштиту конкуренције почела је да примењује мере против картела и других активности које угрожавају конкуренцију, али има значајне проблеме са правосуђем да се постигне било какав резултат ( у јулу 2012. године од 18 случајева само 9 потврђује Управни суд). Већина одлука је преиначена у жалбеном поступку из процедуралних разлога, или су потврђене али без изречених мера и новчаних казни. Судови дозвољавају да им предмети застаре, а у случају против највећег ТВ кабловског оператера СББ – случај је застарео чак 27 месеци! Због тога ЕУ у Извештају о напретку за 2012. наглашава да "Капацитети правосуђа да процени сложене случајеве конкуренције такође треба да се ојачају. Изградња капацитета и заговарања у правосуђу, као и код других државних органа који имају ограничено знање и свест о предностима антимонополске политике мора се убрзати "(стр. 35).

Недостатак конкуренције и злоупотреба доминантног положаја су приметни у скоро свакој области пословања у Србији. Картели и корупција су у тесној вези са јавним набавкама и један су од највећих извора политичке корупције. Комисији за заштиту конкуренције и правосуђу неопходна је подршка организација грађанског друштва и јавности за захтевну борбу против монопола и заштиту конкуренције и тржишних принципа, који су, у овом тренутку, изашле из фокуса текуће владине кампање против корупције.

Пројекат ће побољшати улогу грађанског друштва и јавности у заштити конкуренције и борби против картела. Међусекторска сарадња у спровођењу политике конкуренције и сузбијања монопола допринеће превазилажењу наведених изазова. Пројекат ће развити и пилот методологију за грађанско праћење примене политике заштите конкуренције и омогућити организацијама грађанског друштва да на квалификован начин остваре увид у рад Комисије за заштиту конкуренције и у одлуке Управног суда, кроз праћење потенцијалних случајева корупције.

Пројектне активности су усмерене на повећање капацитета организација грађанског друштва за праћење поступања надлежних институција у области заштите конкуренције и примене антимонополских политика, на унапређење рада Комисије за заштиту конкуренције и правосуђа и на заговарање побољшања политика, нормативног оквира, институционалних механизама и капацитета неопходних за ефикасно деловање у области заштите конкуренције и сузбијања монопола.


Пројекат је реализован уз финансијску подршку Амбасаде Краљевине Норвешке у Републици Србији и Фондације за отворено друштво


Топлички центар за демократију и људска права; Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље, тел: 027 324 493; office@topcentar.org.rs